NOWE KONTO BANKOWE

Dzień 31-12-2014 był ostatnim dniem, w którym było czynne konto w Pekao S.A.

 

Od 01-01-2015 ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA RACHUNEK

BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

92203000451110000003914630