Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

W dniu 05.02.2022 w Hali Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków UKS Piątka Konstantynów Łódzki

SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „Piątka Konstantynów Łódzki

I termin : godz. 9:15

II termin : godz. 9:30

Ze względu na ważność zatwierdzanych dokumentów, mających wpływ na nasze pociechy, prosimy o przybycie.

Do pobrania Pełnomocnictwo

W rozszerzeniu porządek obrad Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przedstawienie częściowego zakresu obowiązkowych działań zarządu
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji mandatowej.
6. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
7. Sprawozdanie komisji mandatowej (prawomocność obrad)
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybór komisji wniosków i uchwał.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu za okres 21-03-2018 – 05-02-2022.
11. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
13. Ustalenie liczby członków zarządu i komisji rewizyjnej
14. Wybory Władz Klubu (zarząd + komisja rewizyjna)
15. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie komisji wniosków i uchwał.
17. Dyskusja/głosowanie nad wolnymi wnioskami.
18. Zakończenie WZSW