Nowy rok

Niech się spełnią noworoczne postanowienia,
te trudne i te łatwe do spełnienia
Niech się spełnią te duże i te małe
mówione głośno i nie mówione wcale
Życzą trenerzy i Zarząd UKS Piątka

Nowy dynamiczny wygląd strony UKS Piątki zawdzięczamy p.M.Gotlibowi z firmy SONALUTIONS
Klasa II i III (tr R.Żołądek i R.Bujnowicz) 27 i 28.12 16.00 do 17.00

grupa centralna 27,28 9.00- sobota jak zazwyczaj

grupa T.Kotusa 27,28.12 7.30 – sobota 7.00