Deklaracje

Zarząd klubu UKS Piątka prosi o wypełnienie nowej deklaracji członkowskiej zawodników r2005 i starszych (do pobrania w rozszerzeniu, więcej informacji w wiadomości DEKLARACJE PILNE!!!) Członkowie stowarzyszenia, którzy już oddali w paźdierniku proszeni są o uzupełnienie numeru pesel zawodnika-proszę zgłosić się do trenera. Bez podstawowych danych nie będzie możliwe zgłoszenie zawodnika do zawodów rangii międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej. Ponadto start zawodnika w zawodach bez ważnych badań lekarskich będzie niemożliwy

Uwaga rodzice zawodników klasy III proszeni są o potraktowanie powyższej inforamcji priorytetowo. DO trenera prowadzącego należy dostarczyć zdjęcie legitymacyjne (niekoniecznie najświeższe), ważne badania lekarskie od lekarza sportowego oraz uzupełnić DEKLARACJĘ