Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 22.04.2015 w Sali Towarzystwa Śpiewaczego Chopin ul. Zgierska 14 w Konstantynowie Łódzkim  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze UKS Piątka Konstantynów Łódzki

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „Piątka Konstantynów Łódzki

I termin : godz. 19:00

II termin : godz. 19:15

Ze względu na ważność zatwierdzanych dokumentów, mających wpływ na nasze pociechy, prosimy o obowiązkowe przybycie.

W rozszerzeniu porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór komisji mandatowej.
 5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania.
 6. Sprawozdanie komisji mandatowej ( prawomocność zebrania )
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Wybór komisji wniosków i uchwał.
 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu za 2014 r
 10. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 12. Dyskusja i przyjęcie Regulaminu Komisji Rewizyjnej
 13. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej.
 14. Sprawozdanie komisji wniosków i uchwał.
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie WZS