Obowiązkowe Oswiadczenie PZP

WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW UKS PIĄTKA!

Zarząd klubu UKS Piątka prosi o wypełnienie deklaracji członkowskiej nowych członków-zawodników oraz poinformowanie o wszelkich zmianach w danych osobowych obecnych członków (np. zmiana adresu zamieszkania, telefonu, adresu mailowego, itp.). Bez podstawowych danych nie będzie możliwe zgłoszenie zawodnika do zawodów rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej, a w przypadku podania błędnych danych istnieje możliwość weryfikacji/kasacji osiągniętego wyniku. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani do dostarczenia badań lekarskich do trenera (kopia lub oryginał, drugi egzemplarz zostawiamy w domu). Start zawodnika w zawodach bez ważnych badań lekarskich będzie niemożliwy.


Ponadto prosimy o zapoznanie się z komunikatem Polskiego Związku Pływackiego – kliknij

Prosimy rodziców lub opiekunów prawnych zawodników posiadających licencje PZP do wydrukowania, podpisania i dostarczenia do trenerów oświadczenia dla PZP.
Link do pobrania oświadczenia: OŚWIADCZENIE