Sierpniowy Obóz w Zakopanem

PILNA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE NIE ODDAŁY KARTY KWALIFIKACYJNEJ
Uczestnicy obozu koniecznie muszą ODDAĆ do trenera Bujnowicza (tel. 601-295-206) karty kwalifikacyjne na obóz!!! Uczestnicy, którzy nie oddadzą karty nie wezmą udziału w obozie.
W rozszerzeniu KARTA DO POBRANIA

Po kliknięciu sprawdź w pobranych!