Najbliższy trening:)

Zawodników klasy VI podstawówki, gimnazjum kl Iej, IIej i IIIej, LO oraz studentów zapraszam na terning 13.30 w poniedziałek. Oprócz stroju pływackiego zabierzcie plan lekcji.

W zakładce zarząd klubu dostęna jest propozycja statutu przygotowana przez p.Berka. Prosimy o uwagi i sugestie. W przypadku braku jakichkolwiek zastrzeżeń, wersja ta będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Członków celem zatwierdzenia