NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 19.11.2014 w Sali Towarzystwa Śpiewaczego Chopin ul. Zgierska 14 w Konstantynowie Łódzkim  odbędzie się na wniosek Zarządu Klubu (na podstawie §18 pkt. 4, ust.a Statutu Klubu)

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „Piątka Konstantynów Łódzki

I termin : godz. 19:00

II termin : godz. 19:15

Ze względu na ważność zatwierdzanych dokumentów, mających wpływ na nasze pociechy, prosimy o obowiązkowe przybycie.

Tematy w załączniku

Tematami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z  §18 pkt. 5 będą :

– odwołanie pana Marka Szwedzkiego z Komisji Rewizyjnej Klubu w związku z ustaniem jego członkowstwa w Klubie

– zmiany w Statucie Klubu

– przyjecie Regulaminu Klubu