Konto Bankowe

Dzień 31-12-2014 jest ostatnim dniem, w którym będzie czynne konto w Pekao S.A.

Od 01-01-2015 ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O WPŁACANIE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA RACHUNEK

BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.

92203000451110000003914630