DEKLARACJE Pilne!!!

W związku z obowiązkiem nałożonym przez Polski Związek Pływacki przystąpienia do internetowego systemu ewidencjonowania i zarządzania procesem rejestracji zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz klubów „ System Ewidencji i Licencji PZP“ w skrócie SEL. Zarząd klubu UKS Piątka prosi o wypełnienie nowej deklaracji członkowskiej zawodników r2005 i starszych (do pobrania w rozszerzeniu) Członkowie stowarzyszenia, którzy już oddali w paźdierniku proszeni są o uzupełnienie numeru pesel zawodnika-proszę zgłosić się do trenera. Bez podstawowych danych nie będzie możliwe zgłoszenie zawodnika do zawodów rangii międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej. System SEL pozwala na usprawnienie procedur przedłużania i nadawania licencji  zawodnikom wszystkich dyscyplin sportu pływackiego w tym masters, instruktorom, trenerom, sędziom i klubom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym.
Pierwsze zawody odbędą się 29.01.2015 w Konstantynowie Puchar Burmistrza KŁ
w rozszerzeniu zmieszczam informacje PZP

INFO PZP