Ubezpieczenie-Deklaracja-Ferie

W rozszerzeniu przedstawiamy ofertę ubezpieczenia dodatkowego. Skierowana jest głównie do rodziców zawodników starszych. Ma przede wszystkim zapewnić komfort w leczeniu i rehabilitacji, czyli w przypadku ewentualnej kontuzji i leczenia prywatnego, ubezpieczyciel do zaoferowanej kwoty zrekompensuje danej osobie poniesione straty. Osoby zainteresowane wykupieniem dodatkowego zabezpieczenia na wypadek losowy proszone są o dostarczenie trenerowi pisemnej zgody do końca stycznia

W rozszerzeniu oferta

Zarząd klubu UKS Piątka prosi o wypełnienie nowej deklaracji członkowskiej zawodników r2005 i starszych (do pobrania w rozszerzeniu informacji DEKLARACJE PILNE!!!) Członkowie stowarzyszenia, którzy już oddali w paźdierniku proszeni są o uzupełnienie numeru pesel zawodnika-proszę zgłosić się do trenera. Bez podstawowych danych nie będzie możliwe zgłoszenie zawodnika do zawodów rangii międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej.

Prosimy o przynoszenie trenerom pisemnej zgody na udział w feriach na sportowo organizowanych przez UKSoferta nr 1