Inforamcja dla członków UKS Piątka

Zarząd klubu UKS Piątka prosi o wypełnienie deklaracji członkowskiej nowych członków-zawodników oraz poinformowanie o wszelkich zmianach w danych osobowych obecnych członków (np. zmiana adresu zam., zmiana nazwiska dziecka itp). Bez podstawowych danych nie będzie możliwe zgłoszenie zawodnika do zawodów rangii międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej, a w przypadku podania błędnych danych istnieje możliwość weryfikacji/kasacji osiągniętego wyniki. Ponadto, wszyscy zawodnicy są zobowiązani do dostarczenia badań lekarskich do trenera (kopie lub orginał), drugi egzemplarz zostawić w domu. Start zawodnika w zawodach bez ważnych badań lekarskich będzie niemożliwy