Walne sprawozdawcze zgromadzenie UKS Piątka Konstantynów Ł

W dniu 24.04.2019 w Sali Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo członków UKS Piątka Konstantynów Łódzki

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „Piątka Konstantynów Łódzki

I termin : godz. 17:45

II termin : godz. 18:00

Ze względu na ważność zatwierdzanych dokumentów, mających wpływ na nasze pociechy, prosimy o obowiązkowe przybycie.

W rozszerzeniu porządek obrad

1.            Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

2.            Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

3.            Przyjęcie porządku zebrania.

4.            Wybór komisji mandatowej

5.            Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania.

6.            Sprawozdanie komisji mandatowej ( prawomocność zebrania )

7.            Wybór komisji skrutacyjnej.

8.            Wybór komisji wniosków i uchwał.

9.            Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu za okres kwiecień 2018 – kwiecień 2019

10.          Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

11.          Dyskusja nad sprawozdaniem.

12.            Zmiana Statutu Klubu wymagana przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach

13.          Wolne wnioski

14.          Zakończenie WZS