Informacja

Zarząd UKS Piątka zaprasza na Walne Zebranie członków Klubu, które odbędzie się w dn. 15.06.2011 (I termin) godz 19.00 (II termin) godz 19.15. Tematem zebrania będzie sprawozdanie merytoryczne i finansowe KLUBU za rok 2010 oraz wybory uzupełniające do zarządu