Przypomnienie

W dniu 28.03.2017 w Sali Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Kilińskiego 75 w Konstantynowie Łódzkim  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków UKS Piątka Konstantynów Łódzki

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „Piątka Konstantynów Łódzki

I termin : godz. 17:15

II termin : godz. 17:30

Ze względu na ważność zatwierdzanych dokumentów, mających wpływ na nasze pociechy, prosimy o obowiązkowe przybycie.

W rozszerzeniu porządek obrad

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO UKS PIĄTKA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

 

3. Przyjęcie porządku zebrania.

 

4. Wybór komisji mandatowej

 

5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu zebrania.

 

6. Sprawozdanie komisji mandatowej ( prawomocność zebrania )

 

7. Wybór komisji wniosków i uchwał.

 

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności klubu za okres 03.2016 – 03.2017

 

9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.

 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za okres 03.2016-03.2017

 

12. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres 03.2016-03.2017

 

13. Wolne wnioski

 

14. Zakończenie WZS