Mistrzostwa Polski w Czwórboju

W Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyły się mistrzostwa Polski juniorów w czwórboju (pływanie, szermierka, strzelanie, bieg). Od 3 do 5 czerwca, zawodnicy i zawodniczki oraz sztafety mieszane walczyły o tytuł najlepszego czwórboisty w kraju. Podopieczni trenerów Roberta Żołądka i Tomasza Kotusa najlepszy start zaliczyli w sztafecie mix. Team Petera Patrycja i Piechota Bartłomiej uplasował się na IX m-cu spośród 12 ekip. W Indywidualnym starcie Bartek zajął XI m-ce, a Patrycja zajęła XII-tą lokatę. Gratualcje dla dwójki odważynych, którzy po blisko 15-latach przywrócili czwórbojową ścieżkę w UKS Piątce.

Gratualcje!!! Życzymy wytrwałości
Wyniki w rozszerzeniu