Nadzwyczajne Walne Zebranie

W dniu 19.11.2014 w Sali Towarzystwa Śpiewaczego Chopin ul. Zgierska 14 w Konstantynowie Łódzkim  odbędzie się na wniosek Zarządu Klubu (na podstawie §18 pkt. 4, ust.a Statutu Klubu)

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „Piątka Konstantynów Łódzki

I termin : godz. 19:00

II termin : godz. 19:15

Ze względu na ważność zatwierdzanych dokumentów, mających wpływ na nasze pociechy, prosimy o obowiązkowe przybycie.
1) Zmiany w Statucie – zaproponowane przez p.Berka – PROJEKT REKOMENDOWANY PRZEZ ZARZĄD KLUBU
2) Statut – propozycja p.Gotlib
3) Regulamin klubu zaprojektowany przez Zarząd
4) Zmiany w regulaminie – zaproponowane przez p.Cierpikowskiego

W rozszerzeniu proponowany porządek obradPorządek obrad NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Klubu UKS Piątka
REGULAMIN NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA UKS „Piątka Konstantynów Łódzki

Konstantynów Ł. , 19 listopad 2014 r. /proponowany/

 

  1. Otwarcie Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
  3. Dyskusja i przyjęcie zmian w Statucie Klubu
  4. Odwołanie pana Marka Szwedzkiego z Komisji Rewizyjnej Klubu w związku z ustaniem jego członkowstwa w Klubie
  5.            Dyskusja i przyjęcie Regulaminu Klubu
  6. Zakończenie Zebrania